Parking

Parking dla zawodników będzie zlokalizowany blisko strefy startu. Wjazd będzie możliwy TYLKO i wyłącznie z dokumentem i numerem startowym.

Parking dla pozostałych osób, będzie zlokalizowany na boisku przy OSW.

mapa-parking dla zawodników