Regulamin

CROSS DUATHLON MIETKÓW

25 kwietnia 2021 (niedziela)

CROSS CLASSIC 2,5-20-2,5

CROSS MAX 10-40-5 

CROSS BIKE 40

CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności biegania i jazdy na rowerze.
 2. Promocja Jeziora Mietkowskiego i jego okolic.

ORGANIZATOR

Klub Sportowy TMTeam

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 25 kwietnia 2021 r.
 2. Miejsce zawodów:  start, meta, strefa zmian: plaża w Maniowie Małym, gmina Miektów (ok. 30 km od Wrocławia).
 3. Start: godzina 10:00 (CROSS MAX), 10:30 (CROSS BIKE), 11:15 (CROSS CLASSIC). Godziny startów z powodu ewentualnych obostrzeń ilościowych lub innych powodów mogą ulec zmianie!
 4. Biuro zawodów: w miejscu startu/mety (plaża w Maniowie Małym), czynne w godzinach 8:00 – 9:45.
 • W biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe, które zawodnicy muszą odebrać osobiście przed startem.
 • Każdy zawodnik duathlonu, w biurze zawodów, otrzyma  opaskę na rękę umożliwiającą wejście do strefy zmian i tylko z opaską będzie możliwe wejście do strefy zmian.

Dystanse

 • CUD CLASSIC: 2,5 km biegu (1 pętla), 20 km roweru (2 pętle), 2,5 km biegu (1 pętla),
 • CUD MAX: 10 km biegu (4 pętle), 40 km roweru (4 pętle), 5 km biegu (2 pętle),
 • CROSS BIKE: 40 km roweru (4 pętle).

Nawierzchnia tras: część plażą, część różne błotniste odcinki, drogi polne, super widoki.

Limity czasowe:

 • CROSS CLASSIC (2,5-20-2,5) – 2h 30min
 • CROSS MAX (10-40-5) – 3h 45min
 • CROSS BIKE (40km) – 3h

HARMONOGRAM ZAWODÓW 25 kwietnia – niedziela

 • 8:00 – 9:50 – wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian,
 • 8:00 – 9:50 – zapisy i odbiór pakietów startowych w miejscu startu/mety (plaża w Maniowie Małym),
 • 9:50 – zamknięcie strefy zmian (dla wszystkich dystansów), brak możliwości wstawienia roweru,
 • 9:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów i krótka odprawa techniczna,
 • 10:00 – start CROSS MAX
 • 11:00 – start CROSS BIKE
 • 11:15 – start CROSS CLASSIC
 • 13:45 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 • 13:00 – 14:30 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

Harmonogram zawodów może ulec zmianie w wyniku odgórynych obostrzeń i wymogów lub innych powodów organizacyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach CROSS CLASSIC oraz CROSS BIKE posiadają osoby, które w dniu 25.04.2021 r. będą miały ukończone 14 lat, oraz 18 lat do zawodów CROSS MAX, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie będą mieć ukończonych 18 lat zobowiązani są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica/opiekuna do pobrania TUTAJ.
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo!
 3. Każdy uczestnik zawodów rejestrując się do startu zaznacza akceptację regulaminu i zgodę na udział w zawodach i starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. W przypadku odbioru pakietu za kogoś – należy przynieść podpisane „PEŁNOMOCNICTWO do odbioru pakietu oraz oświadczeń w imieniu właściciela pakietu”, takie pełnomocnictwo można pobrać TUTAJ.
 5. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzyma opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 6. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz internetowy znajdujący się na stronie: duathlonPL.pl, triathlonmietkow.pl, datasport.pl lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniu zawodów.
 2. Limity uczestników:  CROSS CLASSIC – 250 zawodników, CROSS MAX – 100 zawodników, CROSS BIKE – 150 zawodników.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 14 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.

 KLASYFIKACJE

CROSS CLASSIC

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 19 lat), K/M (20- 29 lat), K/M 30  (30- 39 lat), K/M 40 (40- 49 lat) , K50+, M50, M60+

CUD MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorii wiekowych na dystansie CUD MAX – nie przewidujemy

CROSS BIKE

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorii wiekowych na dystansie CROSS BIKE – nie przewidujemy

NAGRODY

CUD CLASSIC

 1. I miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade
 2. II miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade
 3. III miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych – statuetki

CUD MAX oraz CROSS BIKE

 1. I miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade
 2. II miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade
 3. III miejsce OPEN K i M – puchar CUD + zestaw Dashrade

*zestaw Dashrade – plecak #DR, 10 żeli, bidon, pasek na numer startowy, skarpetki kolarskie #DR.

Nagrody finansowe dla dystansu CROSS CLASSIC ustanowimy jeśli do zawodów zapisze się minimum 200 osób.

Zachęcamy potencjalnych sponsorów do kontaktu i wsparcia naszych działań.

OPŁATY STARTOWE

Pakiet Startowy zawiera:

 1. Buff: Duathlony – dasz radę!
 2. 2 żele #Dashrade
 3. Komplet numerów startowych
 4. Pamiątkowy medal na mecie
 5. Bufet w trakcie zawodów oraz w strefie finiszera
 6. Koszty organizacji zawodów: zabezpieczenie medyczne, sędziowskie, chipowy pomiar czsau, organizacja i oprawa medialna zawodów itd.
 7. Nagrody dla zawodników.

CUD MAX, CUD MINI

 • 139 pln – do 28 lutego 2021r.
 • 169 pln – do 25 kwietnia 2021r.
 • po 15 kwietnia oraz w biurze zawodów – bez gwarancji pełnego pakietu.

CROSS BIKE

 • 89 pln – do 28 lutego 2021r.
 • 99 pln – do 25 kwietnia 2021r.
 • po 15 kwietnia oraz w biurze zawodów – bez gwarancji pełnego pakietu.

Do pakietu, przy zapisach można dokupić:

 1. Koszulkę techniczną CROSS DUATHLON MIETKÓW – 20zł.

Opłaty startowe prosimy przelać tylko za pomocą przelewów Online

Aby otrzymać fakturę należy przy zapisach oznaczyć właściwe pole dotyczące faktury.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 1. do 30 marca – zwrot 75% kwoty,
 2. po tym terminie nie ma możliwości zwrotu środków,

Przepisanie zawodnika 30 pln – do 30 marca. Po tym terminie nie ma możliwości przepisania zawodników.

W przypadku rezygnacji należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: TMTeam@p-s-w.pl, podając Imię i Nazwisko z oświadczeniem o rezygnacji.

W przypadku przepisania zawodnika, osoba zapisana musi wysłać email pt:  „zmiana zawodnika” podając na kogo ma być pakiet przepisany (nie odwrotnie) wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty za przepisanie. Osoba na którą mamy przepisać pakiet MUSI BYĆ zapisana na te zawody. Wtedy nowa osoba zostanie oznaczona jako opłacona, a osoba rezygnująca będzie wykreślona z listy startowej. Nie podmieniamy nazwisk.

Nr konta do rozliczeń za przepisanie: 34 1750 0012 0000 0000 3992 8377  (PNB Paribas). KS TMTeam, ul.Racławicka 51/4, Wrocław

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, częć prowadzi po plaży, gdzie zawsze mogą pojawić się z różnych miejsc nieprzewidziane pojazdy, wędkarze z jeziora, rolnicy zjeżzający z pola. Dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Na wszystkich dystansach punkty żywieniowe będą zlokalizowane następująco:
  • Na odcinku rowerowym jeden punkt żywieniowy na każdej pętli (ok. przy starcie).
  • Na odcinku biegowym jeden punkt żywieniowy w bazie zawodów (na początku pętli)
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego i ma pozostać zapięty do odstawienia roweru na stojak (bądź przekroczenia mety w przypadku CROSS bike).
 3. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu – miejsce startu i mety” będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu będą się znajdować do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz 50m od miejsca startu – na trasie biegowej
 4. Numer startowy podczas biegu musi być umieszczony z przodu zawodnika.
 5. Numery startowe na rowerach będą umieszczane pod sztycą oraz na kierownicy.
 6. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie inne zachowania korzystające ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.
 7. Wstawianie rowerów  do strefy zmian jest dozwolone do godziny 9:50. O godz. 9:50 wszyscy zawodnicy zostają wyproszeni ze strefy zmian.
 8. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 13.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 9. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników i można to zrobić podczas zapisów. Wyjaśniamy jednocześnie, że ubepieczenie jest orgnizowane przez firmę Datasport i my nie jesteśmy pośrednikiem przy ubezpieczeniu.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 13:45 w dniu zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiologiczne, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 7. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Cross Mietków Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Klub Sportowy TMTeam